Poniższy Regulamin określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia 25.12.2014 roku i jest następstwem wejścia w życie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827 ). Postanowienia ogólne

 

I Postanowienia Ogólne

 

   • Sklep Internetowy hurtowniaalfa działający pod adresem: http://www.hurtowniaalfa.pl, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez Hurtownia ALFA Włodzimierz -Sarnowski, ul. Sosnowa 41,  18-300 Zambrów, NIP 723-100-11-67,
  • Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
 • Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem: http://www.hurtowniaalfa.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez sklep;
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrował się w Sklepie Internetowym;
 • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;
 • Newsletter – gazetka (elektroniczna) wydawana periodycznie przez sklep internetowy, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego oraz o promocjach; Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień;
 • Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
 • Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;
 • Uruchomienie linku – naciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy po przeniesieniu kursora myszy na określony obiekt na stronie internetowej lub w treści wiadomości e-mail.

II Składanie zamówień

1. Oferta sklepu stanowi ofertę handlową, a Klient składając zamówienie zawiera umowę kupna-sprzedaży zamawianych towarów ze sklepem internetowym hurtowniaalfa.pl

2. Klient może składać zamówienia:

             a) całodobowo za pośrednictwem strony internetowej www.hurtowniaalfa.pl korzystając z ikony koszyka,

              b)całodobowo wysyłając e-mail z zamówieniem na adres: sklep@hurtowniaalfa.pl,

              c)od pon. do piątku. w godz. 9:00-17:00 pod nr tel. 86-276-02-34.

3. W zamówieniu klient wskazuje:

- zamawiany towar z wyszczególnieniem ilości poszczególnych produktów,

- adres, na jaki ma zostać dostarczony towar,

- sposób dostawy,

- formę płatności,

- dane niezbędne do wystawienia faktury VAT (w przypadku chęci otrzymania takiego dokumentu).

4. Do każdego zamówienia sklep internetowy hurtowniaalfa.pl dołącza paragon fiskalny uwzględniający wartość zamówionych towarów oraz koszty przesyłki. Istnieje także możliwość otrzymania faktury VAT – w takiej sytuacji należy to zaznaczyć przy składaniu zamówienia.

5. Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

6. Sklep Internetowy hurtowniaalfa.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnego lub niedokładnego adresu dostawy podanego przez Klienta.

7. Sklep Internetowy hurtowniaalfa.pl pobiera opłatę za ponowne wysłanie towaru w przypadku, gdy kupujący błędnie podał dane wysyłkowe i przesyłka nie została dostarczona. Koszty ponownej wysyłki Klient zobowiązany jest uiścić z góry na konto bankowe sklepu

8 .Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z hurtownia ALFA umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

 

II Modyfikacja zamówień

1. Zmian w zamówieniu (dodawanie lub rezygnacja z produktów, modyfikacja danych adresowych) Klient może dokonywać aż do momentu realizacji zamówienia kontaktując się z Działem Obsługi Klienta hurtowniaalfa.pl telefonicznie bądź e-mailowo.

2. Jeśli zmiany dotyczą rezygnacji z części lub całości zamówienia, a zapłata za towar została dokonana z góry, to zwrot należności nastąpi na konto Klienta, z którego płatność została dokonana w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zaksięgowania wpłaty na koncie sklepu. Jeżeli Klient nie posiada własnego konta bankowego, należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym (kwota będzie pomniejszona o koszt nadania przekazu pocztowego).

 

III Realizacja zamówień

1. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

2. Na proces realizacji zamówienia składa się skompletowanie zamówienia oraz przekazanie paczki firmie kurierskiej.

3. Zapłaty za zamówienie można dokonać:

osobiście gotówką przy odbiorze przesyłki od pracownika firmy kurierskiej (pobranie) o ile wartość nie przekracza 3000zł

przelewem elektronicznym,

przelewem bankowym,

online za pośrednictwem systemu płatności internetowych (karta kredytowa, e-przelew).

4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU, w zależności od metody wybranej podczas składania zamówienia przez Klienta.

5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

 1. przy wyborze metody dostawy „za pobraniem” - po zakończeniu procesu zamówienia przez Klienta,
 2. przy wyborze metody dostawy „przedpłata - przelew” – po zaksięgowaniu na rachunku bankowym sklepu wpłaty za zamówienie,
 3. przy wyborze metody dostawy „przedpłata - przelewy24.pl” – po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia z systemu o pozytywnie zakończonym procesie płatności,

6. Deklarowany przez firmę kurierską czas dostawy na terenie Polski to 1-2 dni robocze licząc od dnia następnego po odebraniu przesyłki przez firmę kurierską z hurtowni ALFA.

 

IV Warunki reklamacji

1.Każdy produkt dostępny w sklepie internetowym hurtowniaalfa.pl podlega reklamacji jeśli:

 1. posiada wady fabryczne,
 2. został uszkodzony w trakcie transportu (jeśli zewnętrzne opakowanie przesyłki jest uszkodzone prosimy o wypełnienie protokołu szkody w obecności kuriera doręczającego przesyłkę),
 3. jest niezgodny z produktem wyszczególnionym w zamówieniu.

2. Warunkiem koniecznym, aby sklep internetowy hurtowniaalfa.pl rozpatrzył reklamację jest dostarczenie do jego Magazynu Centralnego reklamowanego towaru wraz z paragonem lub fakturą na koszt kupującego wraz z formularzem reklamacyjnym.

3.Sklep Internetowy hurtowniaalfa.pl w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamowanego towaru ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie jej załatwienia.

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta:

sklep internetowy hurtowniaalfa.pl naprawi reklamowany towar lub wymieni na pełnowartościowy; jeśli naprawa lub wymiana nie będą możliwe, sklep zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji,

5. Produkty oznaczone jako przecenione nie podlegają reklamacjom z powodu wad będących przyczyną przeceny.

6. Sklep internetowy hurtowniaalfa.pl nie przyjmuje paczek pobraniowych

 

Formularz reklamacyjny

 

 

V Prawo odstąpienia  od umowy/zwrotu towaru

1.Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Kupujący, w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) z towaru kupionego w sklepie Internetowym. Towar nie może nosić śladów użytkowania.

2. W celu dokonania zwrotu należy odesłać towar wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura VAT) oraz wypełnionym formularzem zwrotu na adres:

hurtownia ALFA

ul. Mazowiecka 26a

18-300 Zambrów


Jednocześnie informujemy, iż sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem. 

 

3.Reklamacji nie będą podlegać jakiekolwiek przypadkowe lub celowe uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem

 

Sklep internetowy hurtowniaalfa.pl zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku:

braku zamówionego towaru w Magazynie,

braku kontaktu z Klientem lub braku wpłaty od Klienta w ciągu 14 dni kalendarzowych.

 

Formularz zwrotu towaru

 

VI Rejestracja klientów

1. Złożenie zmówienia możliwe jest po zarejestrowaniu użytkownika. Rejestracja jest bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie sklepu.
2. Rejestracji mogą dokonać osoby fizyczne (powyżej 13 roku życia lub posiadające zgodę rodziców) i podmioty gospodarcze.
3. Podczas rejestracji należy podać poprawne i prawdziwe dane, w przeciwnym wypadku zamówienie może być nie zrealizowane.
4. Dane osobowe naszych klientów zbierane są wyłącznie na potrzeby sklepu i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych

 

VII Newsletter

 

Newsletter Sklepu Internetowego

 1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego.
 2. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.
 3. Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez sklep internetowy hurtowniaalfa.pl korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.
 4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, w tym celu należy uruchomić link znajdujący się w mailu z newsletterem lub skontaktować się z hurtowniaalfa.pl.

 

VIII Postanowienia końcowe1. Promocji i rabatów w hurtowniaalfa.pl nie można łączyć.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000 r. Nr 22 poz. 271).

3. Niniejszy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014r

 

IX Warunki wykorzystywania plików cookies

Co to są pliki cookies?

Pliki cookies są pliki tekstowe zawierające informacje dotyczące ustawień urządzenia (np. komputer, tablet, telefon) z którego korzystasz odwiedzając naszą stronę internetową (serwis), po to aby serwis ten prawidłowo wyświetlał się na Twoim urządzeniu. Pliki cookies pozwalają na optymalizację ustawień serwisu do ustawień Twojego urządzenia również przy następnych odwiedzinach serwisu przez Ciebie. Wtedy mechanizmy serwisu odczytują informacje z plików cookies zapisanych na Twoim urządzeniu i dostosowują parametry serwisu do zawartych tam treści.

Rodzaje wykorzystywanych przez nas plików cookies

W ramach serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:
a) cookies sesyjne,
oraz
b) cookies stałe.

Cookies sesyjne – są przechowywane na Twoim urządzeniu do momentu zakończenia korzystania z przeglądarki lub wylogowania się z serwisu. Cookies sesyjne mają za zadanie optymalizację poruszania się w serwisie, np. poprzez zapamiętanie ustawień zalogowanego w serwisie użytkownika.

Cookies stałe – są przechowywane na Twoim urządzeniu do momentu ich usunięcia przez Ciebie, chyba że parametry urządzenia na którym korzystasz z serwisu mają za zadanie wcześniejsze ich usunięcie (np. poprzez ustawienia domyślne). Cookies sesyjne mają za zadanie optymalizację poruszania się w serwisie poprzez korzystanie z informacji o poprzednich wizytach, jak również wykorzystaniu informacji z innych plików cookies, zachowanych w związku z wizytami w innych serwisach.

Przykładowe informacje jakie mogą być umieszczane na Twoim urządzeniu w plikach cookies to dane dotyczące: logowania.

Przykładowe informacje o cookies (włączanie/wyłączanie, blokowanie, usuwanie) dla niektórych przeglądarek znajdziesz pod następującymi adresami:

dla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
dla Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

dla Windows Internet Explorer (wersja 7 i 8): http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/cookies-frequently-asked-questions
dla Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Ograniczenia w zapisywaniu plików cookies

Pamiętaj, że brak akceptacji niektórych lub wszystkich plików cookies może spowodować brak możliwości poprawnego korzystania z serwisu lub ograniczenia jego funkcjonalności.